Escriptura

L’escriptura afegeix al contingut del text la bellesa del dibuix i el seu traç.
Disposem dels elements d’escriptura per expressar els sentits mitjançant la forma i el gest.

  • Estilogràfiques.
  • Rollerball.
  • Bolígrafs.
  • Portamines.
  • Consumibles.